Jäsenkyselyn tulokset: Edunvalvonta tärkeintä, tapahtumiin rentoa verkostoitumista ja ajankohtaiskeskustelua, mökkiasia jakaa mielipiteitä

Keski-Suomen Journalistien hallitus päätti syyskuun kokouksessaan tehdä jäsenkyselyn, sillä aktiivisen tapahtumatoiminnan ollessa jäissä nyt on hyvä hetki pysähtyä pohtimaan, mitä yhdistykseltä oikein toivotaan. Linkki kyselyyn lähetettiin kaikille KSJ:n jäsenille 20.10. sähköpostitse ja vastausaikaa oli 30.10. saakka. Hallitus käsitteli kyselyn tulokset kokouksessaan tiistaina 10.11.
Jäsenkyselyyn vastasi 75 jäsentä, eli vastausprosentti oli 23 (n = 322), mikä on melko tavanomaista luokkaa yhdistysten jäsenkyselyissä. Vastaajista 49 prosenttia kertoi olevansa palkkatöissä, 28 prosenttia opiskelija ja 17 prosenttia eläkeläinen. Freelancereita/yrittäjiä oli 12 prosenttia ja työttömiä 4 prosenttia.

Edunvalvonta ja ammatti-identiteetin ylläpitäminen tärkeintä

Jäsenistön mielestä kaikkein tärkein asia KSJ:n toiminnassa on perinteinen ammattiyhdistystoiminta ja edunvalvonta (56 %) sekä ammatti-identiteetin ylläpitäminen (45 %). Kolmanneksi tärkeimmäksi asiaksi nousi mahdollisuus varata yhdistyksen omistamia lomamökkejä Jämsän Kotaniemestä (44 %). Muu toiminta sai tasaisesti kannatusta, esimerkiksi erilaiset koulutukset näki tärkeänä 33 prosenttia vastaajista ja muihin jäseniin tutustumisen/verkostoitumisen 32 prosenttia.
Kyselyssä annettiin myös vaihtoehdoksi, että vastaaja on KSJ:n jäsen lähinnä sen takia, että Journalistiliitossa täytyy kuulua johonkin yhdistykseen. Tämän valitsi 43 prosenttia vastaajista. On kuitenkin huomionarvoista, että iso osa näin vastanneista on valinnut myös muita vaihtoehtoja, eli KSJ:n toiminnassa nähdään myös hyviä puolia, vaikkei se oman jäsenyyden perusta olisikaan. Joka tapauksessa toivomme, että voisimme tulevaisuudessa löytää uusia tapoja tehdä jäsenyydestä mielekkäämpää.

Osa kaipaa mahdollisuutta osallistua etänä

Kyselyn perusteella Keski-Suomen Journalistit ovat hyvin hajanainen joukko. Suurin osa yhdistyksen tapahtumista järjestetään Jyväskylässä, vaikka iso osa jäsenistä asuu muualla. Eräs jäsen sanoi, että hän vastaisi kysymyksiin hyvin eri tavalla, jos asuisi Jyväskylässä. Silloin tärkeää Kotaniemen lisäksi olisi ainakin koulutukset, pressiklubit ja verkostoituminen.
Yhtenä kohtana kyselyssä kysyttiin, kiinnostaisiko jäsenistöä etätapahtumat. 43 prosenttia vastaajista olisi kiinnostunut virtuaalitapahtumista, 30 prosenttia olisi kiinnostunut nyt korona-aikana ja 30 prosenttia ei osallistuisi lainkaan virtuaalitapahtumiin. Avoimissa vastauksissa korostettiin, että aiheen täytyy kuitenkin olla kiinnostava, jotta tapahtumaan osallistuisi. Hallitus ottaa asian pohdintaan ja tulevaisuudessa ainakin fyysisesti järjestettävien koulutuksien striimaamista voisi alkaa toteuttaa.

Koulutukset, ammatilliset retket ja pressiklubit kiinnostavat

Fyysisesti järjestettävistä tapahtumista ammattitaitoon liittyvät koulutukset (55 %), retket kotimaassa ammatillisesti kiinnostaviin kohteisiin (50 %) ja pressiklubit (46 %) keräsivät eniten kannatusta. Ääniä saivat myös virkistysretket/kulttuuririennot (41 %), keskustelutapahtumat/paneelit (33 %) sekä juhlat (26 %) ja jäsentapaamiset ilman sen kummempaa ohjelmaa (24 %). Talkoitakin oli toivonut 20 prosenttia vastaajista.
Avoimista vastauksista käy ilmi, että tapahtumista toivotaan rentoja ja että niihin olisi pieni kynnys osallistua. Yksi vastaaja ehdotti kuukausittaista tapaamista jossakin Jyväskylän kuppilassa, jossa pienen alustuksen jälkeen voitaisiin käydä debattia jostain ammatillisesti ajankohtaisesta aiheesta. Myös retkiin toivottiin ajankohtaisia kohteita: esimerkiksi suljettava Kaipolan tehdas tai pian avautuva uusi keskussairaala Nova.

Kotaniemen hinnoissa korottamisen varaa

Kyselyn viimeinen osio koski yhdistyksen omistamia lomamökkejä Jämsän Kotaniemessä. Vastaajista 9 prosenttia sanoi käyvänsä mökeillä usein, 17 prosenttia joskus ja 28 prosenttia harvoin. 47 prosenttia vastaajista ei ole koskaan käynyt Kotaniemessä.
Paljon puhuttaneesta allergiamökkiasiasta tuli selväksi, että asiaan halutaan selkeitä linjoja. 59 prosenttia vastaajista eivät ottaneet asiaan kantaa, mutta allergiamökin puolesta äänesti 27 prosenttia. Vain 4 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, ettei allergiamökkiä tarvita. Selkeää toivetta siitä, mikä mökeistä määrätään lemmikkivapaaksi ei kuitenkin pysty vastauksista suoraan näkemään.
Kotaniemen hintojen korottaminen sai kohtuullisen vahvan siunauksen jäsenistöltä. 46 prosenttia vastaajista kannatti korotuksia 5-10 eurolla ja 54 prosenttia yli 10 eurolla. Kesäsesongin korkeammat hinnat nähtiin järkevänä ratkaisuna ja 54 prosenttia vastaajista toivoi näiden säilyttämistä. Kysymys päivätaksan ja hotellimaisen vuorokausitaksan väliltä jakoivat vastaajien mielipiteet.
Avoimissa vastauksissa näkyi jäsenistön kahtia jako Kotaniemen suhteen. Useat kertoivat Kotaniemen olevan kaukana tai että eivät muuten vain näe käyttöä yhdistyksen mökkikiinteistöille. Osa vastaajista koki, että yhdistyksen toiminta painottuu aivan liikaa mökkien ympärille. Useissa vastauksissa korostui, että mökkien pitäisi kustantaa varausmaksujen kautta itse ylläpitonsa.
Tarkoituksena on järjestää vielä ennen vuodenvaihdetta tapaaminen, jossa mökkiasioita pohditaan laajemmin. Hallitus aikoo tehdä allergiamökkiasiasta ja hinnankorotuksista päätökset ja selkeät toimintaohjeet ennen seuraavan vuoden sesonkikauden alkua. Myös pidempiaikaista suunnitelmaa mökkien kohtalosta on paikallaan alkaa miettiä.

Keski-Suomen Journalistien hallitus kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita ja pyrkii ottamaan toiminnassa huomioon esiin nousseet jäsenistön ajatukset tasapuolisesti!

 

KSJ:n puheenjohtaja

Topias Peltonen

 

journalist-985075_640